Vytvořte fakturu

JALE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JALE
IČO 35711124
TIN 2020265434
DIČ SK2020265434
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JALE
Martinengova 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 309 803 €
Zisk 168 €
Kapitál 177 602 €
Vlastní kapitál 48 461 €
Kontaktní informace
Email jalesro@pobox.sk
Telefon(y) +421262802877
Mobile(y) +421905516041, +421905516040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,204
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,204
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,074
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,222
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 154,687
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 738
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,797
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 181,426
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,832
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,360
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 168
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,594
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,782
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,519
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,189
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,464
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 881
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,931
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 309,803
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 309,442
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 361
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 301,217
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 171,648
C. Služby (účtová skupina 51) 96,150
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,370
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 604
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,558
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,887
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,586
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,644
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,458
M. Úrokové náklady (562) 5,100
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,358
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,456
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,130
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015