Vytvořte fakturu

MaR servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MaR servis
IČO 35711132
TIN 2020250386
DIČ SK2020250386
Datum vytvoření 05 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MaR servis
Strojnícka 31
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 66 147 €
Zisk -3 198 €
Kapitál 84 366 €
Vlastní kapitál 8 903 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,416
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,416
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,234
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,804
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,688
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,742
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78,650
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,703
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,598
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,198
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,947
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 307
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,640
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,107
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,503
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,025
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,005
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 66,147
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,226
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 56,921
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 68,163
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 10,275
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,979
C. Služby (účtová skupina 51) 23,737
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,477
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 45
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,000
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 14,937
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 713
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,016
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,156
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 223
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -222
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,238
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,198
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015