Vytvořte fakturu

FECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Obchodní název FECO
IČO 35711141
TIN 2020980467
DIČ SK2020980467
Datum vytvoření 05 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FECO
Blatná na Ostrove 577
93032
Blatná na Ostrove
Financial information
Prodej a příjem 572 207 €
Zisk -33 380 €
Kapitál 196 307 €
Vlastní kapitál -56 668 €
Kontaktní informace
Email feco@feco.sk
webové stránky http://www.feco.sk
Telefon(y) +421245647417, +421315598468
Mobile(y) +421905716086
Fax(y) 0245241523, 0315598468
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,400
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,400
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 181,731
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,155
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,528
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 195,131
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -90,048
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -63,640
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,380
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 285,179
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 271,999
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 263,167
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,716
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,116
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,180
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 572,207
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 512,780
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,427
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 602,052
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 479,896
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,828
C. Služby (účtová skupina 51) 39,897
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 52,811
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 188
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 432
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,845
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,586
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 655
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 655
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -655
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -30,500
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,380
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015