Vytvořte fakturu

INTERCOM Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERCOM Bratislava
IČO 35711159
TIN 2020218772
DIČ SK2020218772
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCOM Bratislava
Pod brehmi 2
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 038 891 €
Zisk 349 538 €
Kapitál 2 965 206 €
Vlastní kapitál 1 215 542 €
Kontaktní informace
Email obchod@intercom.sk
webové stránky http://www.intercom.sk
Telefon(y) +421264288470, +421264288473, +421264530294, +421264367131, +421264461216, +421264530639
Fax(y) 0264461216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,819,836
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 413,030
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 413,030
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 323,209
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 65,304
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,884
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 13,633
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,401,928
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,303,197
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,303,197
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 694
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 694
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 388,439
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 387,430
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,430
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 884
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 709,598
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,081
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 705,517
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,878
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,878
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,819,836
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,565,079
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 196,541
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 196,541
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,654
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,654
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 999,346
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 999,346
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 349,538
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,214,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,511
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,511
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,202,383
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,670
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,670
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,712
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,933
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 78,606
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,462
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,532
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 40,331
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 40,331
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,028,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,038,891
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,018,986
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,312
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,760
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,579,590
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,843,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 73,314
D. Služby (účtová skupina 51) 338,626
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 244,438
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 176,266
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,394
4. Sociální náklady (527, 528) 6,778
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,654
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,418
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,418
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,614
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,974
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 459,301
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772,806
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 59
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 59
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,630
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,880
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,750
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,547
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 452,754
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 103,216
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 103,910
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -694
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 349,538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711159 TIN: 2020218772 DIČ: SK2020218772
 • Sídlo: INTERCOM Bratislava, Pod brehmi 2, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04 29.10.1998
  Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03 18.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Miroslav Hanzel 98 271 € (50%) Sokolská 12 Bratislava 811 04
  Dr. Beáta Kováčiková 98 271 € (50%) Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.10.1998
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 18.11.1997
   17.07.2003Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   výroba vodovodných batérií a armatúr
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.11.2001
   30.07.2001Noví spoločníci:
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   29.07.2001Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   10.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.11.2001
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   27.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   26.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   09.10.1997Nové obchodné meno:
   INTERCOM Bratislava, s.r.o.
   08.10.1997Zrušené obchodné meno:
   INTERKOM Bratislava, s.r.o.
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   INTERKOM Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod brehmi 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava