Vytvořte fakturu

EMPLING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název EMPLING
IČO 35711191
TIN 2020976023
Datum vytvoření 06 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EMPLING
Furdekova 12
85104
Bratislava
Kontaktní informace
Email director@vuchtba.sk
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,070
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,032
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 39,102
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,102
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,319
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,589
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 05.10.2015
Files
4253269.tif
Date of updating data: 05.10.2015