Vytvořte fakturu

TATE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název TATE SLOVAKIA
Stav V likvidaci
IČO 35711213
TIN 2020227517
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATE SLOVAKIA
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -1 688 €
Kapitál 48 971 €
Vlastní kapitál 42 998 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903252667
Mobile(y) 0903252667
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 48,482
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,446
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 45,127
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 45,127
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,482
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,623
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 663,879
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 663,879
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 31,765
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,792
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,792
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -656,125
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 34,033
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -690,158
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,688
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,859
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,859
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,379
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,379
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,200
D. Služby (účtová skupina 51) 1,200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,200
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,200
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,688
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017