Vytvořte fakturu

FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC
IČO 35711248
TIN 2020265588
DIČ SK2020265588
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC
Priemyselná 1/A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 596 442 €
Zisk 73 759 €
Kapitál 1 217 043 €
Vlastní kapitál 609 780 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243337909, 0243426034, 0254416961, 0254418794, 0254419103, 0254643402, 0254643403, 0254643412, 0254
Fax(y) 0254419103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,536,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,623
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 789
2. Software (013) - /073, 091A/ 789
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 834
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,533,368
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 270,987
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 270,987
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 94,921
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 94,921
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 73,387
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 71,853
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,853
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,534
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,094,073
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,342
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,075,731
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,198
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,198
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,536,189
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 683,538
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,962
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,962
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 594,178
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 594,178
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,759
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 852,572
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 580
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 580
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 703,933
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 573,863
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 573,863
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,958
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,503
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 107,609
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 148,059
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 148,059
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 79
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 79
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,587,459
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,596,442
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,475,530
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 111,928
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,984
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,424,390
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,092,780
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,280
D. Služby (účtová skupina 51) 2,800,533
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 308,137
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 220,437
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 77,562
4. Sociální náklady (527, 528) 10,138
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 437
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,460
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,460
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147,763
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 172,052
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 622,865
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,181
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 572
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 572
XII. Kurzové zisky (663) 3,599
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,937
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,688
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,756
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 152,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 78,537
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 90,583
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -12,046
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711248 TIN: 2020265588 DIČ: SK2020265588
 • Sídlo: FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, Priemyselná 1/A, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08 09.12.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Forever Living Products Foreign, L.L.C. 996 € (15%) Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
  FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIK, L.L.C. 5 643 € (85%) Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.2009Nové sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 08
   15.05.2009Zrušené sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   25.07.2008Noví spoločníci:
   Forever Living Products Foreign, L.L.C. East McCormick Parkway 135S 7501 Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
   FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIK, L.L.C. E. McCormick Pkwy 200S 7501 Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
   24.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.12.1998
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   24.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   23.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Bártu Vratislavská 358 Praha 8 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Javorinská 1791/16 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   19.12.1997Nové sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   18.12.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Bártu Vratislavská 358 Praha 8 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Javorinská 1791/16 Bratislava