Vytvořte fakturu

CONNECTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONNECTING
IČO 35711451
TIN 2020217705
DIČ SK2020217705
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONNECTING
Hodžova 27
94901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 516 €
Zisk -19 634 €
Kapitál 406 837 €
Vlastní kapitál 44 841 €
Kontaktní informace
Email office@connecting.sk
Telefon(y) 0243711171
Fax(y) 0243711171
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,381
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,314
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,618
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,618
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 17,531
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 17,531
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,151
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,151
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,151
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,014
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,014
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 67
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,381
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 652
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 51,550
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -67,777
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,848
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -100,625
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,634
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,729
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 348
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 348
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,860
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,938
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,938
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,220
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,799
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 29,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,516
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,516
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 899
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,383
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 685
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,755
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,238
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,492
4. Sociální náklady (527, 528) 25
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,962
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,962
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,577
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 404
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,867
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,814
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,832
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,689
2. Ostatní náklady (562A) 2,689
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,832
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,699
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,935
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,731
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 204
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,634
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711451 TIN: 2020217705 DIČ: SK2020217705
 • Sídlo: CONNECTING, Hodžova 27, 94901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.05.2007Nové sidlo:
   Hodžova 27 Nitra 949 01
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   09.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Očenáš Petzvalova 24 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Očenáš Petzvalova 24 Nitra 949 11
   08.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   19.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.05.2004
   18.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Káčer Eisnerova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava
   09.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Emil Očenáš I.Bukovčana 1/9 Prievidza
   Ing. Peter Káčer Eisnerova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   08.07.1999Zrušeny spoločníci:
   NETsystems, s.r.o. IČO: 31 588 611 Prievidzská 53 Bojnice 972 01
   11.12.1997Nové sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 840 01
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   CONNECTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 840 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava 851 05
   NETsystems, s.r.o. IČO: 31 588 611 Prievidzská 53 Bojnice 972 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra