Vytvořte fakturu

ELEKTRIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTRIS
IČO 35711493
TIN 2020227462
DIČ SK2020227462
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRIS
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 183 020 €
Zisk 64 405 €
Kapitál 703 204 €
Vlastní kapitál 427 128 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249200111, +421249200118
Fax(y) 0249200199
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 714,385
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,423
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,423
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,423
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 698,291
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 120,320
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 120,320
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 514,577
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 514,577
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 514,577
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,394
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,830
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,671
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,671
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 714,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 491,534
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 419,826
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 419,826
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,405
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,851
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,978
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,978
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 195,853
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,800
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,800
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 99,389
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,889
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,775
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,020
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,183,020
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,147,443
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,386
V. Aktivace (účtová skupina 62) 34,091
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,097,407
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,218,556
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,540
D. Služby (účtová skupina 51) 107,875
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 722,834
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 625,132
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 90,264
4. Sociální náklady (527, 528) 7,438
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,622
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,406
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,406
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,574
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,613
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 821,949
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,091
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,077
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,083
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,530
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,125
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,125
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,405
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711493 TIN: 2020227462 DIČ: SK2020227462
 • Sídlo: ELEKTRIS, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01 10.03.1997
  Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01 25.07.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Silvester Pšenák 3 319 € (50%) Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01
  Ing. Renáta Kliská 3 319 € (50%) Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2009Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.1997
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 53
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   12.11.2002Nové sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 53
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
   25.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
   24.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Štefunkova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Štefunkova 19 Bratislava
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Astrova 50 Bratislava 821 01
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   ELEKTRIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Astrova 50 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava