Vytvořte fakturu

KREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KREAL
IČO 35711507
TIN 2020227484
DIČ SK2020227484
Datum vytvoření 11 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KREAL
Údernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 131 039 €
Zisk -5 897 €
Kapitál 1 952 240 €
Vlastní kapitál 1 425 320 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263535911, +421263830519
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,876,369
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,841,082
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,495,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,264
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 987,310
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 213,227
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 345,281
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 345,281
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,782
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,782
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,782
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,618
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 92
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,526
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,887
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,876,369
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,401,716
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,095,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,095,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,917
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,917
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 146,935
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 13,341
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 133,594
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 146,361
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 177,025
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,897
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,006
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 980
12. Odložený daňový závazek (481A) 980
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 456,026
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,630
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,630
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 438,694
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,702
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,647
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 200
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 17,447
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 88,677
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 131,039
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 88,678
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,361
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,516
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,863
D. Služby (účtová skupina 51) 39,761
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25,502
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,016
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,016
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,258
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 632
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,477
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -946
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,450
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 10,450
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 10,450
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,274
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,274
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,176
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,301
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,404
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,364
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711507 TIN: 2020227484 DIČ: SK2020227484
 • Sídlo: KREAL, Údernícka 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Maurizio Ottonello Nad lomom 7660/20 Bratislava 811 02 15.03.2007
  Antonio Cosulich Ponte Morosini 41 Janov 161 26 Taliansko 04.05.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. (MADEIRA FREE TRADE ZONE) 547 700 € (50%) Funchal 9000 Portugalská republika
  CARMARGUEN FINANCE S.A. 547 700 € (50%) Luxemburg L-2165 Luxemburské veľkovojvodstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2014Noví spoločníci:
   CARMARGUEN FINANCE S.A. Rives de Clausen 26-28 Luxemburg L-2165 Luxemburské veľkovojvodstvo
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Drotárska cesta 19B Bratislava 811 02
   29.11.2013Noví spoločníci:
   FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. (MADEIRA FREE TRADE ZONE) Rua de Queimada de Baixo 5 - A Funchal 9000 Portugalská republika
   28.11.2013Zrušeny spoločníci:
   ASAMARBUNKERS CONSULTADORIA E PARTICIPAÇOES, UNIPESSOAL LDA Rua da Carreira 115 a 117 Funchal (Zona Franca da Madeira) 9000 Portugalsko
   25.05.2007Noví spoločníci:
   ASAMARBUNKERS CONSULTADORIA E PARTICIPAÇOES, UNIPESSOAL LDA Rua da Carreira 115 a 117 Funchal (Zona Franca da Madeira) 9000 Portugalsko
   Nový štatutárny orgán:
   Antonio Cosulich Ponte Morosini 41 Janov 161 26 Taliansko Vznik funkcie: 04.05.2007
   27.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Nad lomom 7660/20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.03.2007
   26.03.2007Zrušeny spoločníci:
   LINK TRADING CO.S.P.A. Molo Ponte Morosini 49 Genova 161 26 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Ottonellová Drotárska cesta 6385/19 Bratislava Vznik funkcie: 25.10.2002
   Carlo Boschieri Via Quarnaro 10/6 Genova Taliansko Vznik funkcie: 25.10.2002
   19.12.2006Noví spoločníci:
   LINK TRADING CO.S.P.A. Molo Ponte Morosini 49 Genova 161 26 Taliansko
   Maurizio Ottonello Drotárska cesta 19B Bratislava 811 02
   18.12.2006Zrušeny spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   20.12.2002Noví spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Ottonellová Drotárska cesta 6385/19 Bratislava Vznik funkcie: 25.10.2002
   Carlo Boschieri Via Quarnaro 10/6 Genova Taliansko Vznik funkcie: 25.10.2002
   19.12.2002Zrušeny spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcel Neuwirth Pifflova 9 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 25.10.2002
   19.06.2000Noví spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   18.06.2000Zrušeny spoločníci:
   LINK TRADING CO. S.R.L. Daňový kód: 03503730107 Piazza De Ferrari 1 Genova Taliansko
   09.05.2000Noví spoločníci:
   LINK TRADING CO. S.R.L. Daňový kód: 03503730107 Piazza De Ferrari 1 Genova Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Neuwirth Pifflova 9 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 25.10.2002
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ZIMALYUS - TRADING E MARKETING LDA N.I.P.C. 511 131 224 Rua dos Murcas 88, okrsok Sé Funchal Madeira
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Csutorásová Orechova 10 Hurbanovo
   08.02.2000Noví spoločníci:
   ZIMALYUS - TRADING E MARKETING LDA N.I.P.C. 511 131 224 Rua dos Murcas 88, okrsok Sé Funchal Madeira
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Csutorásová Orechova 10 Hurbanovo
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   12.11.1999Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   11.11.1999Zrušené sidlo:
   L.Dérera 10 Bratislava 831 01
   28.04.1999Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   27.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   11.03.1997Nové obchodné meno:
   KREAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   L.Dérera 10 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02