Vytvořte fakturu

Rex Tar - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Rex Tar
Stav V likvidaci
IČO 35711523
TIN 2020206705
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rex Tar
Dolná 28
90051
Zohor
Financial information
Prodej a příjem 1 780 €
Zisk -1 312 €
Kapitál 2 016 €
Vlastní kapitál 1 994 €
Kontaktní informace
Email dusan.admin@gmail.com
Telefon(y) 0265458221, 0902902246, 0902902242
Mobile(y) +421905322316, 0902902242, 0902902246, 0948168822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,934
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,934
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,800
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 111
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 59
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,934
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,393
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,393
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,780
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,780
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,530
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,010
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,356
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 835
D. Služby (účtová skupina 51) 798
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,230
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,209
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,312
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015