Vytvořte fakturu

Tristan - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Tristan
IČO 35711591
TIN 2020249660
DIČ SK2020249660
Datum vytvoření 11 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tristan
Štefunkova 23
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 402 555 €
Zisk 5 371 €
Kapitál 556 307 €
Vlastní kapitál -24 386 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263530333, 0903737302
Mobile(y) 0902233322
Fax(y) 0263530333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 507,417
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 106,414
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 106,414
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,207
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 72,455
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,752
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 399,796
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 55,480
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,480
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 330,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 200,840
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,840
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,466
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 127,232
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,204
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -13,426
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,207
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,207
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 507,417
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,015
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 793
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 793
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 101,766
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 101,766
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -134,613
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,974
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -189,587
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,371
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 526,082
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,129
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,129
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 116,743
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 407,210
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 366,466
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366,466
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,983
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,254
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 768
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,514
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,225
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 350
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 407,037
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 402,555
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 122,715
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 265,573
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 331
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,936
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 396,690
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 89,858
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,435
D. Služby (účtová skupina 51) 248,313
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,002
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,185
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,752
4. Sociální náklady (527, 528) 1,065
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,154
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,212
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,212
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,716
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,865
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,682
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,482
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,482
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,482
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,016
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,448
2. Ostatní náklady (562A) 2,448
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,566
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 466
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,331
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711591 TIN: 2020249660 DIČ: SK2020249660
 • Sídlo: Tristan, Štefunkova 23, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03 11.03.1997
  Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03 11.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Lím 2 224 € (33.3%) Štefunkova 23 Bratislava 821 03
  Peter Lím 2 224 € (33.3%) Štefunkova 23 Bratislava 821 03
  Juraj Lím 2 224 € (33.3%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   17.03.2007Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   16.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   27.04.2000Nové sidlo:
   Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-prevádzkovanie realitnej kancelárie
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 821 00
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Mgr. Miroslava Trizmová Štefánikova 4 Bratislava 811 00
   11.03.1997Nové obchodné meno:
   Tristan spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, sympózií a odborných kurzov
   organizovanie kastingov
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba, distribúcia, predaj a sprostredko- vanie audio-video záznamov na nosičoch všetkých typov
   Noví spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Mgr. Miroslava Trizmová Štefánikova 4 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03