Vytvořte fakturu

REAL audit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REAL audit
IČO 35711655
TIN 2020250089
DIČ SK2020250089
Datum vytvoření 12 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL audit
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 150 €
Zisk 7 258 €
Kapitál 32 652 €
Vlastní kapitál 27 591 €
Kontaktní informace
Email info@realaudit.sk
webové stránky http://www.realaudit.sk
Telefon(y) +421253416883
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,711
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,711
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,711
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,072
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 70
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,103
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,918
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,783
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,849
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,619
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,258
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,934
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,391
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,252
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,937
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,202
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,150
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 56,150
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,053
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,642
C. Služby (účtová skupina 51) 16,112
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,669
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,964
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,097
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,396
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 755
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 755
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -753
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,344
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,086
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711655 TIN: 2020250089 DIČ: SK2020250089
 • Sídlo: REAL audit, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42 09.01.2006
  Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04 09.01.2006
  Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01 09.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milada Halásová 3 320 € (50%) 3/28 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Pavol Mikula 1 660 € (25%) Silvánska 6 Bratislava 841 04
  Anna Lakyová 1 660 € (25%) Tupolevova 14 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2006Noví spoločníci:
   Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 09.01.2006
   Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.01.2006
   Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.2006
   17.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2002
   03.04.2002Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2002
   02.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   04.06.1999Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   REAL audit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovarov
   audítorska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06