Vytvořte fakturu

METALL BA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název METALL BA
Stav Zničeno
IČO 35711787
TIN 2020209389
DIČ SK2020209389
Datum vytvoření 12 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METALL BA
Nový Mlyn 64
90632
Jablonica
Financial information
Prodej a příjem 7 257 €
Zisk -12 884 €
Kapitál 39 155 €
Vlastní kapitál -33 942 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245641311
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 154,350
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,320
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,320
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 138,644
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,914
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,920
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,920
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 929
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 122,730
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 122,698
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 386
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 386
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,350
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,826
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,490
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -43,072
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,072
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,176
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 837
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 837
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 200,239
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 399
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198,325
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 254
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,242
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,258
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,257
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,757
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,940
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,541
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,674
D. Služby (účtová skupina 51) 2,710
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,701
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,974
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 690
4. Sociální náklady (527, 528) 37
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 287
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,810
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,810
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 217
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,683
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,168
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 242
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -241
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,924
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,884
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35711787 TIN: 2020209389 DIČ: SK2020209389
 • Sídlo: METALL BA, Nový Mlyn 64, 90632, Jablonica
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2007Nové obchodné meno:
   METALL BA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nový Mlyn 64 Jablonica 906 32
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Paulíček SNP 1980/29 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Paulíček SNP 1980/29 Modra 900 01 Vznik funkcie: 12.03.1997
   07.09.2007Zrušené obchodné meno:
   METALL BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   METALL BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava