Vytvořte fakturu

Rödl & Partner Audit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Rödl & Partner Audit
IČO 35711817
TIN 2020265478
DIČ SK2020265478
Datum vytvoření 13 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rödl & Partner Audit
Lazaretská 8
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 901 860 €
Zisk 57 494 €
Kapitál 742 308 €
Vlastní kapitál 298 887 €
Kontaktní informace
Email bratislava@roedl.sk
webové stránky http://www.roedl.com
Telefon(y) +421257200411, +421257200444
Fax(y) 0252733635
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 552,232
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,687
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,545
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,513
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,629
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 482,979
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 700
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 700
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 383,490
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 130,060
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,060
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 253,430
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,789
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 538
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 98,251
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,566
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,325
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 241
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 552,232
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 326,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 250,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,673
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,673
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,494
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,425
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,003
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,003
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 18,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 18,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 179,818
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 99,109
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,109
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,730
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,077
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,859
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,043
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,013
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,013
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 871,012
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 901,860
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 871,012
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,848
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 871,555
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,761
D. Služby (účtová skupina 51) 337,687
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 474,762
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 316,023
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 34,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 117,807
4. Sociální náklady (527, 528) 6,932
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,317
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,712
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,712
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,316
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,305
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,564
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49,762
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 42,236
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 42,236
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,525
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,525
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,919
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 689
2. Ostatní náklady (562A) 689
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 204
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,026
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 47,843
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 78,148
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,654
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,654
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711817 TIN: 2020265478 DIČ: SK2020265478
 • Sídlo: Rödl & Partner Audit, Lazaretská 8, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 13.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rödl International GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft 5 890 € (88.7%) Norimberg 904 91 Spolková republika Nemecko
  Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 750 € (11.3%) Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2014Noví spoločníci:
   Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Äußere Sulzbacher Str. 100 Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.2011Noví spoločníci:
   Rödl International GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft Äußere Sulzbacher Strasse 100 Norimberg 904 91 Spolková republika Nemecko
   28.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   23.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 13.03.1997
   22.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.03.1997
   19.10.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.03.1997
   18.10.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   26.09.2002Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   20.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   André Scholz Georgenkirchstr. 12 Berlin 102 49 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   27.03.2000Nový štatutárny orgán:
   André Scholz Georgenkirchstr. 12 Berlin 102 49 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   26.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   27.10.1997Nové predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   Rödl & Partner Audit, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva
   sprostredkovanie služieb v oblasti managementu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33