Vytvořte fakturu

TOPTEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název TOPTEL
IČO 35711876
TIN 2020227671
DIČ SK2020227671
Datum vytvoření 04 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOPTEL
Okružná 1
97401
Banská Bystrica
Financial information
Prodej a příjem 66 147 €
Zisk 2 810 €
Kapitál 7 021 €
Vlastní kapitál 3 057 €
Kontaktní informace
Email toptel@toptel.sk
Telefon(y) 0484145667
Mobile(y) 0905409613
Fax(y) 0484145676
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,881
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,881
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 259
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 259
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 619
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 619
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 619
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,003
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,003
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,867
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,579
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,658
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,237
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,810
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,014
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,819
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 653
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,338
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 643
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,171
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 195
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 66,147
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 66,147
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,312
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,835
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,245
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 38,457
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65
D. Služby (účtová skupina 51) 9,322
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,312
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,595
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,717
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,902
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,303
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,770
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,810
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016