Vytvořte fakturu

ZEUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZEUS
IČO 35711973
TIN 2020266171
DIČ SK2020266171
Datum vytvoření 14 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEUS
Nám. SNP 13
81499
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 973 142 €
Zisk 111 799 €
Kapitál 398 040 €
Vlastní kapitál 120 129 €
Kontaktní informace
Email zeus-braun@slovanet.sk
Telefon(y) 0259265550, 0220655508, 0220655554
Mobile(y) +421914268223, 0903228720
Fax(y) 0252965280
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 420,998
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,531
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,531
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,972
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,559
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 391,437
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 177,298
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 177,298
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 81,399
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 80,890
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,890
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 358
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 132,740
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 305
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 132,435
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,030
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,030
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 420,998
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,463
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 111,799
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 301,535
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 256
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 256
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 295,595
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,550
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 209,633
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,708
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,504
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,300
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,084
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 970,743
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 973,142
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 966,935
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,808
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 827,492
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 553,783
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,774
D. Služby (účtová skupina 51) 72,318
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 150,117
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 107,052
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,304
4. Sociální náklady (527, 528) 4,761
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,433
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,116
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,116
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,951
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,650
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 310,868
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
XII. Kurzové zisky (663) 101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,299
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 744
2. Ostatní náklady (562A) 744
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 552
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,169
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 144,481
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,682
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 32,682
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 111,799
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711973 TIN: 2020266171 DIČ: SK2020266171
 • Sídlo: ZEUS, Nám. SNP 13, 81499, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 14.03.1997
  Ing. Jana Klasová Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 18.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Klas 7 000 € (100%) Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Klasová Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2009
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   ZEUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru
   finančný leasing
   výroba cukrárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02