Vytvořte fakturu

NIVEL PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název NIVEL PLUS
IČO 35712058
TIN 2020218695
DIČ SK2020218695
Datum vytvoření 06 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIVEL PLUS
Ivanská cesta 2D
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 258 979 €
Zisk 9 743 €
Kapitál 104 248 €
Vlastní kapitál 53 871 €
Kontaktní informace
Email stevcik@banoviny.sk
webové stránky http://www.bratislavskenoviny.sk
Telefon(y) +421254410028
Fax(y) 0254416473
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,638
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,638
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -17,304
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -17,304
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,400
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,971
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,971
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,971
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,571
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,542
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,638
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,928
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,967
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,886
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,886
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,743
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,710
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,558
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,558
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 678
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 263
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,345
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 266
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 266
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 258,983
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 258,979
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 257,473
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,506
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,799
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,513
D. Služby (účtová skupina 51) 222,354
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,558
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,472
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,086
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,169
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,180
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,606
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 232
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 227
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -228
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,952
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,209
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,209
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,743
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016