Vytvořte fakturu

Arriba - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Arriba
IČO 35712066
TIN 2020990004
DIČ SK2020990004
Datum vytvoření 14 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arriba
Mozartova 23
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 162 078 €
Zisk 5 679 €
Kapitál 46 894 €
Vlastní kapitál -25 254 €
Kontaktní informace
Email info@cukrarenArriba.sk
webové stránky http://www.cukrarenarriba.sk
Telefon(y) +421262801018
Mobile(y) +421903264028, +421904238349
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 36,021
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 36,021
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,064
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,110
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 300
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,604
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,886
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 55,131
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,575
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,557
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,679
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,706
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41,682
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 31,765
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,900
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,555
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,188
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,122
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,259
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 162,078
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 161,141
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 937
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 152,376
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,210
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,543
C. Služby (účtová skupina 51) 33,267
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 60,469
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,093
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,628
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,702
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,058
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,063
M. Úrokové náklady (562) 1,248
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,815
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,063
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,639
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712066 TIN: 2020990004 DIČ: SK2020990004
 • Sídlo: Arriba, Mozartova 23, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 04.12.2002
  Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 02.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viera Retzerová 3 320 € (50%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Bc. Ľubomíra Retzerová 3 320 € (50%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2009Nové obchodné meno:
   Arriba, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
   Noví spoločníci:
   Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.2009
   02.12.2009Zrušené obchodné meno:
   VR, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   14.11.2003Nové obchodné meno:
   VR, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   13.11.2003Zrušené obchodné meno:
   EKI - PHARMA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   EKI - PHARMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002