Vytvořte fakturu

VRABLEC MARKET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VRABLEC MARKET
IČO 35712074
TIN 2021004282
Datum vytvoření 13 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VRABLEC MARKET
Závod 466
90872
Závod
Financial information
Prodej a příjem 58 372 €
Zisk 14 333 €
Kapitál 74 422 €
Vlastní kapitál 73 889 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347799460
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,102
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,102
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,945
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 36
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 85,466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 89,047
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,279
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,696
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,696
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 70
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 67,180
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,333
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 768
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 768
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 715
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 37
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 58,372
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33,969
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,403
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,978
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 26,404
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,419
C. Služby (účtová skupina 51) 3,328
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,758
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,394
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,221
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,394
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,061
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,333
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220819.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712074 TIN: 2021004282
 • Sídlo: VRABLEC MARKET, Závod 466, 90872, Závod
 • Datum vytvoření: 13 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72 13.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Vrablec 6 639 € (100%) 731 Závod 908 72
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.11.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   14.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   VRABLEC MARKET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   466 Závod 908 72
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72