Vytvořte fakturu

LÝDIA ECKHARDT dione - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LÝDIA ECKHARDT dione
IČO 35712091
TIN 2020265907
DIČ SK2020265907
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LÝDIA ECKHARDT dione
River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 337 €
Zisk -25 392 €
Kapitál 1 147 827 €
Vlastní kapitál -173 449 €
Kontaktní informace
Email lydia@lydiaeckhardt.com
Telefon(y) 0254432165, 0915872601, 09158726011
Mobile(y) 0915872601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,068,055
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,034,567
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,034,567
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,034,567
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,229
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,642
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,255
3. Výrobky (123) - /194/ 8,387
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 998
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 998
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,589
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,611
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,978
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,259
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,259
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,055
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,753
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,392
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,086,808
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 712
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 712
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,084,852
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,616
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,616
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 781
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 502
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 109
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,081,844
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 121,337
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 145,573
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,236
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 146,404
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,578
D. Služby (účtová skupina 51) 12,459
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,337
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,040
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 2,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,297
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 79,772
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 79,772
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,300
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 49
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 374
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 218
2. Ostatní náklady (562A) 218
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,392
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,392
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712091 TIN: 2020265907 DIČ: SK2020265907
 • Sídlo: LÝDIA ECKHARDT dione, River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03 17.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Lýdia Eckhardtová 6 639 € (100%) Havelkova 17 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.11.2010Nové sidlo:
   River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   28.08.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Zochova 16/IX Bratislava
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   LÝDIA ECKHARDT dione, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   návrh a výroba modelov
   predaj modelov
   organizovanie módnych prehliadok
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, módy a reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Zochova 16/IX Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03