Vytvořte fakturu

ŠV - STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Obchodní název ŠV - STAV
IČO 35712121
TIN 2020227847
DIČ SK2020227847
Datum vytvoření 06 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠV - STAV
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 700 €
Zisk 1 294 €
Kapitál 2 051 €
Vlastní kapitál 1 676 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244872358
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,777
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,777
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,777
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -530
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,960
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 42,500
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,280
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,294
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,307
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,307
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,367
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,940
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,353
C. Služby (účtová skupina 51) 1,353
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,347
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,347
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,254
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,294
Date of updating data: 15.01.2016
Date of updating data: 15.01.2016