Vytvořte fakturu

PINKY LINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PINKY LINE
IČO 35712180
TIN 2020250078
DIČ SK2020250078
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PINKY LINE
Herlianska 8
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 408 324 €
Zisk 3 902 €
Kapitál 316 975 €
Vlastní kapitál 165 340 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454411, 0220761258
Fax(y) 0244454411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 344,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 231,092
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 231,092
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 194,649
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,443
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,456
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 510
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 510
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 92,227
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,517
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,517
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,697
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,719
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,761
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,958
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,309
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 344,857
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,191
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,169
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,169
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 150,481
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 150,481
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,902
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,659
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 30
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,683
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,517
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,517
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,507
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,687
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,424
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,548
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,662
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,662
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,284
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 112,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 408,322
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 408,324
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 254,486
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 153,837
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 401,671
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 168,114
D. Služby (účtová skupina 51) 152,541
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,857
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,248
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,993
4. Sociální náklady (527, 528) 2,616
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,570
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,310
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,310
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,279
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,653
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,668
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,523
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 700
2. Ostatní náklady (562A) 700
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 771
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,522
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,131
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,229
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,229
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,902
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015