Vytvořte fakturu

NOVART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název NOVART
IČO 35712201
TIN 2020265918
DIČ SK2020265918
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVART
J. Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 424 481 €
Zisk 2 934 €
Kapitál 295 358 €
Vlastní kapitál 111 895 €
Kontaktní informace
Email print@novart.sk
webové stránky http://www.novart.sk
Telefon(y) +421252922984
Fax(y) 0252733461
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 79,032
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,013
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,875
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,875
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,875
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,138
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60,138
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,032
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,329
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 41
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,354
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,354
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,934
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,703
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 181
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 181
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,517
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,626
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,626
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 478
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 293
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,120
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,005
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 424,481
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 424,481
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 362,616
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,865
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 418,153
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 366,173
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1
D. Služby (účtová skupina 51) 43,139
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,613
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,205
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,994
4. Sociální náklady (527, 528) 414
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 227
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,328
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,168
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,434
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,203
2. Ostatní náklady (562A) 2,203
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 231
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,434
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,894
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,934
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016