Vytvořte fakturu

STUDIO 7 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Obchodní název STUDIO 7
IČO 35712252
TIN 2020265786
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO 7
Klobučnícka 4
81101
Bratislava
Financial information
Kapitál 68 173 €
Vlastní kapitál -28 967 €
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,013
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,013
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,013
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,808
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,684
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 124
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,821
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -28,319
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,735
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -35,373
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,140
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,977
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,682
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,295
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,163
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016