Vytvořte fakturu

NOVA FERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název NOVA FERT
Stav Zničeno
IČO 35712261
TIN 2020977189
DIČ SK2020977189
Datum vytvoření 14 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVA FERT
Veľký Lég 611
93037
Lehnice
Financial information
Prodej a příjem 609 €
Zisk -4 015 €
Kapitál 19 591 €
Vlastní kapitál -46 612 €
Kontaktní informace
Email novafertsk@centrum.cz
Telefon(y) 0903404008
Mobile(y) 0903404008
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,366
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,366
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,653
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,653
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,560
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,460
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 153
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 145
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,366
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,821
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 49,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -70,446
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,446
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,015
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,187
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 154
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,033
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,252
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,252
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,753
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,014
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 609
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,569
D. Služby (účtová skupina 51) 340
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 234
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 181
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52
4. Sociální náklady (527, 528) 1
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,995
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,960
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -190
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,055
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,015
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016