Vytvořte fakturu

PROFIMET SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.08.2015
Basic information
Obchodní název PROFIMET SLOVAKIA
IČO 35712287
TIN 2020209268
DIČ SK2020209268
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFIMET SLOVAKIA
Most pri Bratislave 877
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Prodej a příjem 4 112 614 €
Zisk 69 444 €
Kapitál 1 586 358 €
Vlastní kapitál 197 477 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903245935, +421903201486, +421903463430, +421903463423, +421903463424, +421911704444
Fax(y) 0245951021
Date of updating data: 28.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,933,092
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 116,699
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 116,699
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,824
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48,441
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,434
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,814,097
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,066,493
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,066,493
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 542,359
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 541,977
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 541,977
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 382
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 205,245
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,243
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 200,002
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,296
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,296
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,933,092
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,108
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,852,984
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,795
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,377
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,418
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,831,803
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,608,896
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,608,896
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 161,284
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,078
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,249
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,126
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 170
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,386
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,386
Date of updating data: 28.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,111,988
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,112,614
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,052,121
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,867
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 626
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,019,576
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,597,762
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,769
D. Služby (účtová skupina 51) 77,474
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 253,169
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 183,833
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,064
4. Sociální náklady (527, 528) 6,272
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,062
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,102
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,102
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 32,634
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,604
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,038
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 408,983
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 970
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 43
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 927
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -955
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,083
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,639
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,638
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,444
Date of updating data: 28.08.2015
Date of updating data: 28.08.2015
 • IČO :35712287 TIN: 2020209268 DIČ: SK2020209268
 • Sídlo: PROFIMET SLOVAKIA, Most pri Bratislave 877, 90046, Most pri Bratislave
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika 06.03.2012
  JUDr. Miroslav Jalč Záhradnícka 1475/4 Ivanka pri Dunaji 900 28 10.12.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Jalč 8 200 € (82%) Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika
  Lucie Mišičová 1 800 € (18%) Perucká 2544/16 Praha 120 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.08.2015Noví spoločníci:
   Lucie Mišičová Perucká 2544/16 Praha 120 00 Česká republika
   06.12.2012Nové obchodné meno:
   PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Jalč Záhradnícka 1475/4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 10.12.2012
   06.03.2012Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.03.2012
   01.01.2006Nové sidlo:
   Most pri Bratislave 877 Most pri Bratislave 900 46
   17.03.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti použitia a spracovania neželezných kovov v priemysle a stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia