Vytvořte fakturu

AKT TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AKT TRADE
IČO 35712449
TIN 2020250232
Datum vytvoření 19 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AKT TRADE
Murgašova 1/A
81104
Bratislava
Financial information
Kapitál 45 743 €
Vlastní kapitál 16 251 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,743
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,743
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,743
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,335
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,335
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,857
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41,551
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,743
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,251
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,612
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,613
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,001
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,492
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 697
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 697
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,795
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,185
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,610
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256496.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712449 TIN: 2020250232
 • Sídlo: AKT TRADE, Murgašova 1/A, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Starinský Murgašova 1/A Bratislava 811 04 11.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Starinský 6 639 € (100%) Murgašova 1/A Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2013Nové sidlo:
   Murgašova 1/A Bratislava-Staré mesto 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2013Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ján Starinský Murgašova 1/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Starinský Murgašova 1/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.05.2010
   08.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Janka Klusová 257 Most pri Bratislave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Klusová 257 Most pri Bratislave
   18.05.2000Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   14.12.1998Nové obchodné meno:
   AKT TRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Janka Klusová 257 Most pri Bratislave
   13.12.1998Zrušené obchodné meno:
   ANTE - KARPATY - TRANS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bazová 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Janka Klusová 257 Most pri Bratislave
   19.03.1997Nové obchodné meno:
   ANTE - KARPATY - TRANS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazová 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
   skladovanie
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   faktoring, forfaiting - odkúpenie pohľadávok
   Noví spoločníci:
   Janka Klusová 257 Most pri Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Janka Klusová 257 Most pri Bratislave