Vytvořte fakturu

Cnit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název Cnit
IČO 35712520
TIN 2020218332
DIČ SK2020218332
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cnit
Kolmá 4
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 474 €
Zisk -233 €
Kapitál 52 689 €
Vlastní kapitál -240 927 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905617406, 0905541245
Mobile(y) 0905617406, 0905541245
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 67,896
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,895
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,895
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,464
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,001
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,658
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,658
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,179
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,052
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,052
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 117
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 164
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 150
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 67,896
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -241,159
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -247,565
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -247,565
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -233
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,055
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 309,891
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,970
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,970
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 281,816
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,385
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,280
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,336
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,500
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,474
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,474
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,979
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,495
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,615
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,247
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,522
D. Služby (účtová skupina 51) 4,691
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -141
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -233
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -233
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015