Vytvořte fakturu

SOLVE Computers - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název SOLVE Computers
Stav Zničeno
IČO 35712538
TIN 2020217837
DIČ SK2020217837
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLVE Computers
Bosákova 7
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 113 537 €
Zisk 1 431 €
Kapitál 5 913 359 €
Vlastní kapitál 53 544 €
Kontaktní informace
Email info@solve.sk
Telefon(y) 0265423338, 0255568594
Mobile(y) +421911713353
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,700,047
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,414,219
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,414,219
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121,516
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,129,805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 162,898
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,747
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 264,162
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 264,162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 264,162
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,585
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 257
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,328
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 81
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,700,047
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,584
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 927,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 810
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 810
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -215,296
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,711
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -257,007
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,431
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,463
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 526,706
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 518,421
6. Long-term advance payments received (475A) 7,628
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 657
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 452,757
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 361,260
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 361,260
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,063
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 102
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 73
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,668
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 62,591
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,113,539
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,113,537
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,105,287
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,055,253
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,612
D. Služby (účtová skupina 51) 997,997
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,952
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,597
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 353
4. Sociální náklady (527, 528) 2
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,498
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,813
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,813
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 381
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,284
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,678
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53,975
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 53,766
2. Ostatní náklady (562A) 53,766
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 209
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53,973
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,311
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,431
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • IČO :35712538 TIN: 2020217837 DIČ: SK2020217837
 • Sídlo: SOLVE Computers, Bosákova 7, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   SOLVE Computers, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bosákova 7 Bratislava 851 04
   20.12.2016Nové sidlo:
   Bosákova 7 Bratislava 851 04
   22.12.1999Nové obchodné meno:
   SOLVE Computers, s.r.o.
   20.03.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným