Vytvořte fakturu

SOLVE Computers - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLVE Computers
IČO 35712538
TIN 2020217837
DIČ SK2020217837
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLVE Computers
Kutuzovova 11
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 314 069 €
Zisk -82 701 €
Kapitál 5 913 359 €
Vlastní kapitál 53 544 €
Kontaktní informace
Email info@solve.sk
Telefon(y) 0265423338, 0255568594
Mobile(y) +421911713353
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,863,156
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,453,529
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,453,529
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121,516
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,166,639
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 165,374
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 409,411
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 402,764
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 402,524
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 402,524
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,647
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,330
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,317
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,863,156
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 719,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 927,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 809
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 809
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -132,594
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,711
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -174,305
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,701
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,144,003
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 577,715
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 571,011
6. Long-term advance payments received (475A) 6,048
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 656
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 566,288
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 502,476
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 502,476
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,325
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 102
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,267
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 58,081
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,314,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,314,069
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,525
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,240,764
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,780
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,335,770
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,700
D. Služby (účtová skupina 51) 1,164,378
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,045
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 228
4. Sociální náklady (527, 528) 1
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,583
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 106,724
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 106,724
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,111
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,701
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,211
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58,121
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 57,889
2. Ostatní náklady (562A) 57,889
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 232
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,821
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,701
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015