Vytvořte fakturu

TGB PLAST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TGB PLAST
IČO 35712546
TIN 2020200545
DIČ SK2020200545
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TGB PLAST
Bratislavská 71
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 230 561 €
Zisk 1 834 €
Kapitál 79 629 €
Vlastní kapitál 12 996 €
Kontaktní informace
Email tgbplast@tgb-plast.sk
webové stránky http://www.najlacnejsie-kupelne.sk;http://www.smykacky-smykalky-clny.sk;http://www.tgb-plast.sk;http://www.kupelnesenec.sk
Telefon(y) +421245923525
Fax(y) 0245923254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,222
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,943
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,943
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,706
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,662
3. Výrobky (123) - /194/ 10,145
4. Zvířata (124) - /195/ 3
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,514
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,585
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,707
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,707
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -127
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,566
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 573
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,222
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,830
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,660
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 74,014
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 986
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 986
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -68,664
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,401
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -107,065
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,834
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,392
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,414
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,978
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,838
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,838
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,845
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,892
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,891
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,512
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 224,560
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 230,561
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 168,029
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 48,928
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,603
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,601
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 226,778
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 87,101
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 63,195
D. Služby (účtová skupina 51) 14,962
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,342
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,785
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,356
4. Sociální náklady (527, 528) 2,201
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 485
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,596
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,596
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,097
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,783
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,903
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 69
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,059
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,059
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -989
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,794
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712546 TIN: 2020200545 DIČ: SK2020200545
 • Sídlo: TGB PLAST, Bratislavská 71, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01 17.03.1997
  Robert Tóth konateľ Vodná 10 Senec 903 01 09.10.2010
  Boris Tóth konateľ Vodná 10 Senec 903 01 09.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Tóth 6 660 € (100%) Vodná Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Robert Tóth - konateľ Vodná 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.10.2010
   Boris Tóth - konateľ Vodná 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.10.2010
   08.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   26.11.2009Noví spoločníci:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   18.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   17.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   TGB PLAST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 71 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a opravy výrobkov z plastov
   prenájom motorových vozidiel
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01