Vytvořte fakturu

RESOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RESOP
IČO 35712643
TIN 2020217738
DIČ SK2020217738
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RESOP
Mlynské nivy 4963/56
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 246 848 €
Zisk 2 193 €
Kapitál 904 287 €
Vlastní kapitál 204 965 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 689,600
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 689,600
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,554
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 378,216
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 106,529
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265,560
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,067,816
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 207,158
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 197,663
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,193
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 860,658
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,807
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 60,370
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 758,140
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 213,637
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,369
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,033
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 541,101
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,713
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 34,628
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 246,848
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 243,961
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,887
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 225,996
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,536
C. Služby (účtová skupina 51) 92,206
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,179
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,141
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 52,612
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 38,282
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,040
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,852
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 137,219
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,818
M. Úrokové náklady (562) 6,449
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 369
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,818
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,034
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 11,841
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712643 TIN: 2020217738 DIČ: SK2020217738
 • Sídlo: RESOP, Mlynské nivy 4963/56, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01 20.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Jilly 6 639 € (100%) Radová 8 Nitra 949 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2010Nové sidlo:
   Mlynské nivy 4963/56 Bratislava 821 05
   11.01.2010Zrušené sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Löffler Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11 Vznik funkcie: 12.08.1999
   15.04.2004Nové sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Roman Jilly Radova 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 20.03.1997
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11 Vznik funkcie: 12.08.1999
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Roman Jilly Radova 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   12.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Roman Jilly Radova 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Jozef Löffler Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   11.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   10.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   RESOP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových podujatí
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   faktoring a forfaiting
   leasing spojený s financovaním
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom automobilov, strojov a prístrojov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02