Vytvořte fakturu

United Investment - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2015
Basic information
Obchodní název United Investment
IČO 35712686
TIN 2021434602
DIČ SK2021434602
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo United Investment
Šulekova 19
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 330 €
Zisk 1 874 €
Kapitál 2 209 610 €
Vlastní kapitál 976 665 €
Date of updating data: 02.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,187,701
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,612
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,612
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 997,302
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,417
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,940
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,331
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,146
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,245,118
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 981,016
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 964,051
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,019
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -20,128
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,874
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,264,102
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,264,074
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 410
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,532
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,262,132
Date of updating data: 02.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,330
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,330
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,013
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,122
C. Služby (účtová skupina 51) 5,140
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 490
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,246
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,317
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,068
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 962
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 962
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 445
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 445
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 517
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,834
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,874
Date of updating data: 02.11.2015
Date of updating data: 02.11.2015