Vytvořte fakturu

SILBERMAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SILBERMAN
IČO 35712708
TIN 2020217958
DIČ SK2020217958
Datum vytvoření 21 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILBERMAN
Hudecova 4
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 362 €
Zisk -339 €
Kontaktní informace
Email office@bizarrepublic.sk
Telefon(y) 0259305723, 0902146957, 0902146957
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,626
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,244
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,244
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,244
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,364
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,679
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,679
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,921
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,921
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,921
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,764
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,738
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,626
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,820
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 302
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 302
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,543
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,543
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -339
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,806
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,806
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,748
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,748
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,653
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,405
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,923
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,362
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,193
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,887
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 282
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,644
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,071
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,273
D. Služby (účtová skupina 51) 14,172
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,128
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,128
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 718
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,564
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 621
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -339
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712708 TIN: 2020217958 DIČ: SK2020217958
 • Sídlo: SILBERMAN, Hudecova 4, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bronislava Brtáňová Piešťanská 3 Bratislava 831 02 07.10.2011
  Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01 11.09.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bronislava Brtáňová 3 700 € (50%) Piešťanská 3 Bratislava 831 02
  Marián Hečko 3 700 € (50%) Gorkého 1 Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2011Noví spoločníci:
   Bronislava Brtáňová Piešťanská 3 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bronislava Brtáňová Piešťanská 3 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 07.10.2011
   17.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Kúdela 1. mája 43 Sliač
   14.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.09.2000Noví spoločníci:
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Stanislav Kúdela 1. mája 43 Sliač
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   10.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   26.10.1999Noví spoločníci:
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   21.03.1997Nové obchodné meno:
   SILBERMAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hudecova 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   výroba audio a videokaziet
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   organizovanie verejných a kultúrnych podujatí
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02