Vytvořte fakturu

PROSPEKTOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název PROSPEKTOR
IČO 35712741
TIN 2021362409
DIČ SK2021362409
Datum vytvoření 22 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSPEKTOR
Hlavná 813/58
93101
Šamorín
Financial information
Prodej a příjem 158 305 €
Zisk -103 200 €
Kapitál 381 465 €
Vlastní kapitál -10 286 €
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 728,925
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 728,223
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 254,932
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 254,932
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 354,487
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 226,392
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,392
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 925
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 127,170
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 118,804
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 118,746
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 702
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 702
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 728,925
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,897
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,200
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 807,795
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 804,669
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 494,338
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 494,338
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 287,051
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 172
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 97
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,094
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,917
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 222
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,884
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,027
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,027
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 154,441
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 158,305
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,789
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 121,652
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,864
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 267,349
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,997
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,573
D. Služby (účtová skupina 51) 108,873
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,938
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,290
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 635
4. Sociální náklady (527, 528) 13
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,834
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,044
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 998
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,931
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,378
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,378
XII. Kurzové zisky (663) 5,553
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,127
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatní náklady (562A) 60
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 679
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 388
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,804
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -102,240
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,200
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016