Vytvořte fakturu

Družstvo pre výstavbu garáži - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Družstvo pre výstavbu garáži
IČO 35712791
TIN 2021570441
Datum vytvoření 12 Březen 1997
Company category Družstvo
Sídlo Družstvo pre výstavbu garáži
Veternicová 8
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255394.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712791 TIN: 2021570441
 • Sídlo: Družstvo pre výstavbu garáži, Veternicová 8, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marta Novodomská Mamateyova 11 Bratislava 04.12.2001
  Ing. Milan Roháčik Medveďova 22 Bratislava 04.12.2001
  Mirko Slovák Poloreckého 9 Bratislava 04.12.2001
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Marta Novodomská Mamateyova 11 Bratislava
   Ing. Milan Roháčik Medveďova 22 Bratislava
   Mirko Slovák Poloreckého 9 Bratislava
   03.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Babinec - podpredseda družstva Majerníkova 30 Bratislava IV.
   Ing. Viliam Belej - predseda družstva Veternicova 8 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Grešo Majerníkova 28 Bratislava IV.
   Ing. Vladimír Hnat Beniakova 1 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Jenčko Veternicova 8 Bratislava IV.
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   Družstvo pre výstavbu garáži
   Nové sidlo:
   Veternicová 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   príprava a výstavba garážových objektov pre vlastných členov družstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Babinec - podpredseda družstva Majerníkova 30 Bratislava IV.
   Ing. Viliam Belej - predseda družstva Veternicova 8 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Grešo Majerníkova 28 Bratislava IV.
   Ing. Vladimír Hnat Beniakova 1 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Jenčko Veternicova 8 Bratislava IV.