Vytvořte fakturu

ELITE HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELITE HOLDING
IČO 35712902
TIN 2020254390
DIČ SK2020254390
Datum vytvoření 24 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELITE HOLDING
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 248 128 €
Zisk -6 127 €
Kapitál 580 348 €
Vlastní kapitál 43 817 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0910985616
Mobile(y) 0910985616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 327,961
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 167,647
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,166
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 160,314
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 183,542
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -519
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137,500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,301
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 511,503
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,690
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,617
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,127
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 473,813
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,951
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 457,862
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,310
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,157
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 435,395
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 248,128
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,853
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232,275
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 267,553
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,806
C. Služby (účtová skupina 51) 977
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 602
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,764
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,404
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,425
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,070
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 14,330
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 14,329
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 14,258
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712902 TIN: 2020254390 DIČ: SK2020254390
 • Sídlo: ELITE HOLDING, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Halgaš predseda Hlboká cesta 1922/1A Šamorín 931 01 20.03.2003
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Hlboká cesta 1922/1A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   23.01.2013Zrušené sidlo:
   ul. Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Ševčenkova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Zoltán Nagy Čigérska 771/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   19.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Závodná - podpredseda predstavenstva Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Závodná - podpredseda predstavenstva Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fodor - podpredseda predstavenstva Čigérska 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   14.04.2003Nové sidlo:
   ul. Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Fodor - podpredseda predstavenstva Čigérska 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Ševčenkova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Zoltán Nagy Čigérska 771/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   13.04.2003Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Libor Hennel - podpredseda predstavenstva Osuského 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva Kalinčiakova 31 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Andrea Závodná Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   ELITE HOLDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Libor Hennel - podpredseda predstavenstva Osuského 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva Kalinčiakova 31 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Andrea Závodná Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003