Vytvořte fakturu

ADOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADOREX
IČO 35712929
TIN 2020265995
DIČ SK2020265995
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADOREX
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 426 781 €
Zisk -29 080 €
Kapitál 1 204 319 €
Vlastní kapitál -18 455 €
Kontaktní informace
Email adore@adoreal.sk
webové stránky http://www.adorex.sk
Telefon(y) +421244880530
Mobile(y) +421905390747
Fax(y) 0244649632
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 273,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 273,951
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,561
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 867,505
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 68,559
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,844
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,141,456
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,777
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -29,080
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,163,233
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,584
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 2,595
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,156,127
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,632
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,080
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,952
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,140,463
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 426,781
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 426,033
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 748
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 460,828
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 253,627
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,114
C. Služby (účtová skupina 51) 48,235
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 109,501
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,653
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,860
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,838
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -34,047
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 113,057
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7,076
X. Úrokové výnosy (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 7,067
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,147
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 322
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 825
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 5,929
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -28,118
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -29,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712929 TIN: 2020265995 DIČ: SK2020265995
 • Sídlo: ADOREX, Staviteľská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05 02.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubica Lesňáková 6 639 € (100%) Pribišova 17 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2003Nové obchodné meno:
   ADOREX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.2002
   21.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ZEFDON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bohúňova 18 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   JUDr. Jana Vojáčková Ovručská 9 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2002
   29.09.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Vojáčková Ovručská 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   02.06.1999Noví spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   01.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   ZEFDON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bohúňova 18 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obcho- du, riadenia podniku, marketingu a finan- cií
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2002
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava