Vytvořte fakturu

ADOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Obchodní název ADOREX
IČO 35712929
TIN 2020265995
DIČ SK2020265995
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADOREX
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 330 005 €
Zisk -42 353 €
Kapitál 1 204 319 €
Vlastní kapitál -18 455 €
Kontaktní informace
Email adore@adoreal.sk
webové stránky http://www.adorex.sk
Telefon(y) +421244880530
Mobile(y) +421905390747
Fax(y) 0244649632
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 250,786
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 250,786
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,136
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 735,241
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 65,628
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,966
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,694
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 986,027
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,130
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -29,080
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,353
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,050,157
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 726
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 2,595
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,045,692
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,644
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,253
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,325
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,024,470
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,144
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 330,005
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 329,977
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 372,116
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 173,451
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,833
C. Služby (účtová skupina 51) 43,127
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 110,164
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,542
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,164
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,835
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,111
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,566
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,216
X. Úrokové výnosy (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 2,211
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,497
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 849
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 648
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 719
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -41,392
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,353
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016