Vytvořte fakturu

IM Sport - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IM Sport
IČO 35712996
TIN 2020250001
DIČ SK2020250001
Datum vytvoření 24 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IM Sport
Blumentálska 11
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 2 077 €
Vlastní kapitál -187 826 €
Kontaktní informace
Email imsport@orangemail.sk
Telefon(y) 0255562497, 0249249618
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,077
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,075
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,077
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -188,786
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -194,797
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 190,863
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 422
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 190,441
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,670
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 54
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 183,757
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015