Vytvořte fakturu

ui 42 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ui 42
IČO 35713003
TIN 2020227770
DIČ SK2020227770
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ui 42
Sibírska 62
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 005 395 €
Zisk 29 450 €
Kapitál 208 534 €
Vlastní kapitál 73 169 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0650520142
Mobile(y) 0905254670
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 225,798
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 120,027
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 98,897
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 225,798
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,597
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,706
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 671
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 65,770
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,450
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,201
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 772
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 116,765
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,282
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 17,143
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,910
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,430
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,005,395
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 991,840
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,050
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 961,574
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 200
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,198
C. Služby (účtová skupina 51) 712,083
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 211,481
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 301
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,500
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,700
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,114
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 43,821
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 263,559
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 14
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,242
M. Úrokové náklady (562) 514
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,330
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,398
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,227
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 39,594
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,144
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,450
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713003 TIN: 2020227770 DIČ: SK2020227770
 • Sídlo: ui 42, Sibírska 62, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04 17.03.1997
  Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02 02.04.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Krupa 3 353 € (50%) Úprkova 14 Bratislava 811 04
  Róbert Mráz 3 353 € (50%) Sibírska 62 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2008Nové sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.04.2008
   28.04.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 832 01
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21
   27.06.2007Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21
   26.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   30.11.2006Noví spoločníci:
   Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.03.1997
   29.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.03.1997
   10.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.03.1997
   18.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 17.03.1997 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 17.03.1997 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   03.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   04.12.2000Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   03.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   20.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   19.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   ui 42 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 832 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a softwaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01