Vytvořte fakturu

DREVOKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DREVOKON
IČO 35713097
TIN 2020206716
DIČ SK2020206716
Datum vytvoření 07 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOKON
Železničná 49
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 96 406 €
Zisk -18 518 €
Kapitál 118 503 €
Vlastní kapitál -13 049 €
Kontaktní informace
Email info@drevokon.sk
Telefon(y) 0265934981, 0265934628
Mobile(y) 0911242566
Fax(y) 0265934981
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,671
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,409
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,409
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,409
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 590
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 467
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 672
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 116
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 556
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,671
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,565
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,019
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,019
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,518
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,015
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 52,549
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 52,549
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 52,549
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,466
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,713
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,713
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,753
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -2,779
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -2,779
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 96,406
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 96,406
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 360
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 93,789
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,257
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,661
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,474
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,403
D. Služby (účtová skupina 51) 63,437
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 872
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,053
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,053
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,255
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,835
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 303
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 303
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -303
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,558
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,518
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713097 TIN: 2020206716 DIČ: SK2020206716
 • Sídlo: DREVOKON, Železničná 49, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 07 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31 12.06.2013
  Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01 12.06.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kinga Ryšánková 3 320 € (50%) Krajná 2178/2 Stupava 900 31
  Erik Csarnakovics 3 320 € (50%) Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   skladovanie
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   čistiace a upratovacie služby
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31
   Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.06.2013
   Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 12.06.2013
   09.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.03.1998
   13.12.2011Nové sidlo:
   Železničná 49 Stupava 900 31
   12.12.2011Zrušené sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   23.07.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.08.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania stravy
   29.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.03.1998
   28.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   07.03.1997Nové obchodné meno:
   DREVOKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   spracovanie palivového dreva /pílenie, kálanie/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava