Vytvořte fakturu

DUBRA F&D - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUBRA F&D
IČO 35713101
TIN 2020266215
DIČ SK2020266215
Datum vytvoření 07 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUBRA F&D
Čajkovského 5
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 739 €
Zisk 549 940 €
Kapitál 7 575 048 €
Vlastní kapitál 3 078 062 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,122,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 887,849
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 887,849
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,643
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 882,206
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,234,385
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 385,560
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 385,560
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,539,502
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 195,552
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,552
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,889
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,342,061
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 309,323
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,932
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 267,391
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,122,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,628,002
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,070,759
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,982,589
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 1,088,170
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 549,940
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,494,232
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,181,318
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,180,287
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,031
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 235,380
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 107,880
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,880
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 104,770
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,197
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,533
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,077,534
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 83,739
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,739
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 83,739
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,055
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 131
D. Služby (účtová skupina 51) 81,652
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,298
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -33,448
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,684
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,956
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 681,670
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 681,670
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 681,670
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136,445
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 136,265
2. Ostatní náklady (562A) 136,265
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 545,225
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 550,909
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 969
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 969
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 549,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015