Vytvořte fakturu

ILABO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ILABO
IČO 35713119
TIN 2020217793
DIČ SK2020217793
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ILABO
Trstinská 13
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 248 277 €
Zisk -5 780 €
Kapitál 491 566 €
Vlastní kapitál -205 568 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252625434, 0252625435, 0252625436
Mobile(y) +421903766133
Fax(y) 0252625436
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 509,316
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 242,555
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,620
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,620
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 240,935
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 44,811
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 196,124
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,062
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,655
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,611
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 251,640
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,323
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,323
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 192,487
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,830
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,082
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,082
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,685
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,534
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 151
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,699
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,699
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 509,316
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -225,428
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,859
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -229,811
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -229,811
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,780
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 723,007
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,407
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,407
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 287,362
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113,762
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,762
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,190
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,047
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 130,024
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,950
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,884
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,884
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 432,354
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,737
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,737
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 246,541
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 248,277
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 224,866
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,675
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,736
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,260
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 171,117
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,170
D. Služby (účtová skupina 51) 25,752
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,418
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,368
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,095
4. Sociální náklady (527, 528) 955
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,264
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 540
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 540
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 724
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,275
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,983
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,502
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,693
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,688
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,688
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,530
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 40
2. Ostatní náklady (562A) 40
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,487
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,820
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713119 TIN: 2020217793 DIČ: SK2020217793
 • Sídlo: ILABO, Trstinská 13, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava 26.03.1997
  Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava 26.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mária Blechová 3 984 € (60%) Wolkrova 43 Bratislava
  Miloslava Blechová 2 656 € (40%) Wolkrova 43 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.04.1999Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   19.06.1998Noví spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   18.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   ILABO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trstinská 13 Bratislava 841 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava