Vytvořte fakturu

EKOHAUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOHAUS
IČO 35713135
TIN 2020217782
DIČ SK2020217782
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOHAUS
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 99 136 €
Zisk -16 445 €
Kapitál 21 036 €
Vlastní kapitál -43 529 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264361701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,591
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,357
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,357
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,357
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,321
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,731
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,731
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,590
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 891
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 699
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 913
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 913
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,591
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,974
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -51,496
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,504
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,445
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,565
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,011
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,011
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 67,554
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -7,281
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -7,281
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,622
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,236
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,063
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,759
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 99,135
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 99,136
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 204
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 98,932
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,730
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 120
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,041
D. Služby (účtová skupina 51) 44,245
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 59,188
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,149
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,807
4. Sociální náklady (527, 528) 1,232
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,944
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,944
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,594
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,730
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,891
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,891
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,891
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713135 TIN: 2020217782 DIČ: SK2020217782
 • Sídlo: EKOHAUS, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02 12.11.2009
  Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02 25.03.1999
  Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02 17.05.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Križak 3 320 € (50%) Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
  Jana Korecká 1 660 € (25%) Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
  Matej Križak 1 660 € (25%) Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
   11.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kopírovacie, faxové a administratívne služby
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
   16.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   25.03.1999Noví spoločníci:
   Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   06.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   05.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   EKOHAUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   poradenské a konzultačné služby v oblasti istiacich zariadení a techniky
   prenájom a leasing
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07