Vytvořte fakturu

ZAVARSKÝ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZAVARSKÝ
IČO 35713186
TIN 2020266160
DIČ SK2020266160
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZAVARSKÝ
Čsl. tankistov 111
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 415 €
Zisk 3 334 €
Kapitál 33 512 €
Vlastní kapitál -15 608 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 979
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 979
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 979
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,767
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,408
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 595
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,746
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,637
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,334
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,109
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,109
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,637
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,415
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 56,840
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 575
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,245
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,575
C. Služby (účtová skupina 51) 33,454
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,764
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 395
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,875
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,170
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,811
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,690
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,690
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,689
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,481
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,147
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,334
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015