Vytvořte fakturu

D.A.L.I.-M.N. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D.A.L.I.-M.N.
IČO 35713208
TIN 2020217914
DIČ SK2020217914
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.A.L.I.-M.N.
Tureň 385
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 430 897 €
Zisk 78 419 €
Vlastní kapitál 1 246 069 €
Kontaktní informace
Email tab-mezica@tab-mezica.sk
Telefon(y) 0245918080, 0245918230, 0245918240, 0245918253
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,194,143
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,110,267
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,110,267
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 191,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 778,822
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 140,340
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,077,445
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,331,383
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 826,107
3. Výrobky (123) - /194/ 1,971
4. Zvířata (124) - /195/ 40
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 503,265
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 670,048
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 665,938
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 665,938
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,110
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 14,910
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 14,910
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,104
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,617
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,487
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,431
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,431
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,194,143
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,848
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,122,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,122,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 930,599
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,507
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 7,507
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 140,323
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 140,323
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 914,480
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,133
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,133
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 733,068
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 575,534
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 575,534
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,706
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,191
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,446
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,191
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,113
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,113
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 167,166
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 815
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 815
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,387,501
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,430,897
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,603,089
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 348,455
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 435,958
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,388
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,007
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,313,707
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,380,350
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 402,857
D. Služby (účtová skupina 51) 224,519
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 135,771
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,188
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,810
4. Sociální náklady (527, 528) 5,773
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,728
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 130,172
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 130,172
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,747
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -118
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,681
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,190
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 379,776
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,562
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,625
2. Ostatní náklady (562A) 1,625
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,895
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,533
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 112,657
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,238
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34,238
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713208 TIN: 2020217914 DIČ: SK2020217914
 • Sídlo: D.A.L.I.-M.N., Tureň 385, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Munir Pašagič 366 Tureň 903 01 01.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Munir Pašagič 561 000 € (50%) 366 Tureň 903 01
  Fata Pašagič 561 000 € (50%) 366 Tureň 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   24.10.2007Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
   23.10.2007Zrušeny predmety činnosti:
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.10.2005Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič 366 Tureň 903 01
   Fata Pašagič 366 Tureň 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Munir Pašagič 366 Tureň 903 01 Vznik funkcie: 01.07.1997
   18.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.07.1997
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Fata Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.07.1997
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   11.10.2002Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   10.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.07.1999Nové sidlo:
   385 Tureň 903 01
   Noví spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   17.09.1998Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.09.1998Zrušené sidlo:
   J.Stanislava 37 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viola Šuterová Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických akumulátorov a batérií
   výroba galvanických článkov a primárnych batérií
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
   Nové sidlo:
   J.Stanislava 37 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   leasing a prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viola Šuterová Sklabinská 6 Bratislava 831 06