Vytvořte fakturu

OLIMAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OLIMAR
IČO 35713224
TIN 2020203394
DIČ SK2020203394
Datum vytvoření 27 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OLIMAR
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 247 084 €
Zisk -171 087 €
Kapitál 1 247 930 €
Vlastní kapitál 215 141 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.pierrecardin.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 923,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 353,047
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 353,047
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 334,603
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,871
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 569,921
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 489,253
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 489,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,377
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,377
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,291
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,890
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 401
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 152
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 152
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 923,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,053
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 207,463
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 732,159
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -524,696
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 879,067
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64,387
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,703
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 59,810
12. Odložený daňový závazek (481A) 874
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 814,680
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,296
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,296
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 740,016
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 962
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 393
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,279
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,734
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 84,540
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 247,084
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 84,540
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 162,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,809
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 178,906
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,057
D. Služby (účtová skupina 51) 51,937
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,138
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,302
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,762
4. Sociální náklady (527, 528) 2,074
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,053
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 119,649
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,069
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -166,725
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -160,360
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,402
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,602
2. Ostatní náklady (562A) 1,602
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,800
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,402
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -170,127
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -171,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713224 TIN: 2020203394 DIČ: SK2020203394
 • Sídlo: OLIMAR, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 27 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03 27.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Martin Jelínek 7 000 € (100%) Makovického 11265/2A Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.1997
   04.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   23.09.2002Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Kollárova 20 Pezinok 902 01
   20.04.1999Nové sidlo:
   Kollárova 20 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   02.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   01.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   27.03.1997Nové obchodné meno:
   OLIMAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavba obytných a občianskych budov
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nájom a leasing vecí hnuteľných a vecí nehnuteľných
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava