Vytvořte fakturu

OKLAMČÁK PRODUCTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OKLAMČÁK PRODUCTION
IČO 35713241
TIN 2020266303
DIČ SK2020266303
Datum vytvoření 17 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OKLAMČÁK PRODUCTION
Bzovícka 4
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 940 €
Zisk 5 348 €
Kapitál 229 748 €
Vlastní kapitál 221 014 €
Kontaktní informace
Email oklamcak@oklamcak.sk
Telefon(y) +421903222550
Mobile(y) +421903222550
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 306,392
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 270,826
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 270,826
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 126,523
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,105
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 141,198
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,298
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,424
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,671
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,671
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,753
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,874
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 570
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 268
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 268
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,392
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226,297
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 230,698
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,053
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,852
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,905
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,348
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,095
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,915
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,441
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,441
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,392
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 180
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 180
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 133,940
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 133,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 940
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,453
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,508
D. Služby (účtová skupina 51) 85,841
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 656
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,095
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,095
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 753
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,487
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,651
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 159
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -179
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,308
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,348
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713241 TIN: 2020266303 DIČ: SK2020266303
 • Sídlo: OKLAMČÁK PRODUCTION, Bzovícka 4, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07 17.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Anna Oklamčáková 3 320 € (50%) Bzovická 4 Bratislava 851 07
  Mgr. Jozef Oklamčák 3 320 € (50%) Bzovická 4 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 17.03.1997
   11.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   28.02.2000Nové sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   27.02.2000Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí a tlačových besied
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07