Vytvořte fakturu

Nexus Technology - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Nexus Technology
IČO 35713305
TIN 2020209488
DIČ SK2020209488
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nexus Technology
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 100 990 €
Zisk 4 047 €
Kapitál 62 728 €
Vlastní kapitál 10 244 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0948214129, 0905241244
Mobile(y) 0905241244
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 52,488
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 52,488
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,488
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,088
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,390
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 603
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 720
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 85,576
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,291
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,941
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,047
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,285
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,937
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 7,570
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,374
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,112
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,830
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,432
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,932
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,472
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 100,990
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,076
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,094
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 23,333
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,487
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 90,029
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 47,005
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,743
C. Služby (účtová skupina 51) 10,884
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 207
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,912
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,675
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,603
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,961
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,538
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,284
M. Úrokové náklady (562) 2,904
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,379
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,284
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,677
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,630
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,047
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713305 TIN: 2020209488 DIČ: SK2020209488
 • Sídlo: Nexus Technology, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karol Seget Račianska 69/B Bratislava 831 02 26.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karol Seget 6 639 € (100%) Račianska 69/B Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.10.2011Nové obchodné meno:
   Nexus Technology spol. s r.o.
   14.10.2011Zrušené obchodné meno:
   KENDI COMP spol. s r.o.
   15.05.2009Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   14.05.2009Zrušené sidlo:
   Ostrý Grúň 187 Ostrý Grúň 966 77
   15.09.2005Nové sidlo:
   Ostrý Grúň 187 Ostrý Grúň 966 77
   14.09.2005Zrušené sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   14.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   20.03.1998Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup výpočtovej techniky, elektroniky, telekomunikačnej techniky a im príbuzného tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup výpočtovej techniky a im príbuzného tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   predaj programového vybavenia /software/
   inštalácia a servis výpočtovej techniky, elektroniky, telekomunikačnej techniky a im príbuzného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   vykonávanie odborného školenia v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Karol Seget Račianska 69/B Bratislava 831 02
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   19.03.1998Zrušené sidlo:
   Dlhá 92 Bratislava 851 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní-okrem oganizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   Karol Seget 187 Ostrý Grúň 966 77
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   KENDI COMP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 92 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní-okrem oganizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   Karol Seget 187 Ostrý Grúň 966 77
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Seget Račianska 69/B Bratislava 831 02
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01