Vytvořte fakturu

plettac security Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název plettac security Slovensko
IČO 35713372
TIN 2020250067
DIČ SK2020250067
Datum vytvoření 01 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo plettac security Slovensko
Matúškova 7
02601
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 480 352 €
Zisk -221 633 €
Kapitál 1 155 404 €
Vlastní kapitál 698 600 €
Kontaktní informace
Email plettac@plettac-security.com
Telefon(y) 0435320444, 00435320444, 0910215215
Fax(y) 0435320446
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 592,493
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 250,370
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,416
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,416
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 236,502
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 39,141
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 154,248
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,113
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 11,452
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 11,452
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 340,866
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 286,041
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 286,041
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 98,423
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,125
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,125
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,266
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 61,032
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -43,598
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,967
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -93,565
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,257
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 592,493
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,906
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,348
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,539
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,539
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -223
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -223
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 485,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 495,074
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,199
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -221,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,587
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,761
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,761
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 275,041
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 99,060
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,060
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 167,198
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,706
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,475
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,262
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 340
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,785
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,785
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 480,352
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 408,583
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 54,936
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,930
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 903
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692,895
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 317,259
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,933
D. Služby (účtová skupina 51) 191,881
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 99,488
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,030
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,752
4. Sociální náklady (527, 528) 2,706
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,825
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,936
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,936
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,006
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,567
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -212,543
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -72,554
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,090
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,043
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,043
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,344
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,703
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,090
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -221,633
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -221,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713372 TIN: 2020250067 DIČ: SK2020250067
 • Sídlo: plettac security Slovensko, Matúškova 7, 02601, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.05.2004Nové sidlo:
   Matúškova 7 Dolný Kubín 026 01
   28.05.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   18.05.2004Noví spoločníci:
   HDS s.r.o. Matúškova 7 Dolný Kubín 026 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Murín Jasenovská 481 Oravská Lesná 029 57 Vznik funkcie: 11.05.2004
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Ladislav Krechňák 303 Vlčkovce 919 23
   Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.01.2004
   12.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Ladislav Krechňák 303 Vlčkovce 919 23
   Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 06
   11.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   09.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.01.2004
   08.02.2004Zrušeny spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. Würzburgerstrasse 15 Fürth Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-Heinz Tonk Am Kinnbach 1 45889 Gelsenkirchen SRN Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   07.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karl-Heinz Tonk Am Kinnbach 1 45889 Gelsenkirchen SRN Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   06.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 16.11.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2002
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 16.11.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2002
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov
   17.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov
   16.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Okružná 2060 Dolný Kubín
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technickej služby - predaj, montáž, oprava a údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Okružná 2060 Dolný Kubín
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Johannes Lützow Hackhofergasse 9a/II/15 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   17.04.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johannes Lützow Hackhofergasse 9a/II/15 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   16.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava 821 02
   17.12.1997Noví spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. Würzburgerstrasse 15 Fürth Spolková republika Nemecko
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. plettacplatz Plettenberg 588 40 Spolková republika Nemecko
   01.04.1997Nové obchodné meno:
   plettac security Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselných výrobkov
   Noví spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. plettacplatz Plettenberg 588 40 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava 821 02